ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ! Από τη Δευτέρα 7/9!

ΝΕΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΝΑ TABLET ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ!

Συντονίσου καθημερινά στο Good Morning Show και διεκδίκησε ένα Tablet Huawei!

Στείλε μήνυμα στο 3344 με την ένδειξη «Tablet» το oνοματεπώνυμο, την  πόλη και την ηλικία σου!

Ο Χρήστος και η Μαρίνα θα ανακοινώνουν καθημερινά στις 8 το πρωί μετά από κλήρωση  το όνομα του νικητή/ νικήτριας ο οποίος/α θα πρέπει να καλέσει στο 77771000 εντός 20 λεπτών από την ώρα ανακοίνωσης του ονόματος του/της για να διεκδικήσει το Tablet!

Εάν δεν πάρει εγκαίρως τότε η κλήρωση θα ξαναγίνει την επόμενη ημέρα!

 

OΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.     Αντικείμενο του Διαγωνισμού

1. Η Antenna LTD («Εταιρεία»), με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Μεγάρων 5, 2032, Στρόβολος, Λευκωσία, προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “ Ένα tablet την ημέρα!!!’’, ο οποίος θα διεξάγεται ζωντανά μέσα από την εκπομπή Good Morning Show, στις συχνότητες του Ant1 Radio 102,7&103,7 (“συχνότητες”).

2. Μέσα από τις συχνότητες του Ant1 Radio, η Εταιρεία σας παρέχει την δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για να διεκδικήσετε ένα από τα 10 που θα κληρωθούν tablet μάρκας Huawei MediaPad T5 10.1" 16GB 4G Μαύρο αξίας €199 («Έπαθλο»), από την ITC PublicWorld Ltd. 

3. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αφορά στη διεκδίκηση του Επάθλου.

2.    Όροι και Προϋποθέσεις

1. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

2. Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.ant1radio.com του Ant1 Radiο.  

3. Περίοδος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

1. Η έναρξη του Διαγωνισμού θα γίνει στις 7/9/2020 (έναρξη Διαγωνισμού) και θα διαρκέσει μέχρι και τις 18/09/2020 (λήξη Διαγωνισμού).

2. Σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτό να δοθούν τα 10 έπαθλα κατά την πιο πάνω περίοδο, τότε ο Διαγωνισμός θα επεκταθεί μέχρι την εξάντληση τους. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται μέσα από τις συχνότητες του Ant1 Radio καθημερινά, στα πλαίσια της εκπομπής Good Morning Show.

4.Η πραγματική διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι 20’ λεπτά την ημέρα.

4.    Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

3. Η εξακρίβωση ηλικίας θα γίνεται με την παρουσίαση  του δελτίου διοικητικής ταυτότητας ή διαβατηρίου των συμμετεχόντων, ενώ η εξακρίβωση του τόπου διαμονής θα γίνεται με την παρουσίαση λογαριασμού κοινής ωφελείας, όταν θα παρουσιαστούν για να διεκδικήσουν την παραλαβή του Επάθλου.

5. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

1. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:           

(α)  οι εργαζόμενοι τόσο της Εταιρείας όσο και της ITC PublicWorld Ltd,

(β)  τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, 

2. Ο αποκλεισμός των ανωτέρω μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και Διεξαγωγής του

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό 3344 με τις ενδείξεις (i) Tablet, (ii) το ονοματεπώνυμο τους, (iii) την πόλη ή βεβαίωση διαμονής στην Κύπρο και (iv) την ηλικία τους ή βεβαίωση ότι είναι άνω των 18 ετών.

2. Στις 7:50 το πρωί μετά από κλήρωση, θα επιλέγεται ένα γραπτό μήνυμα από όλα έχουν σταλεί τις προηγούμενες 24 ώρες. Οι ακροατές μπορούν να στείλουν όσα γραπτά μηνύματα επιθυμούν. Το κόστος για κάθε γραπτό μήνυμα είναι 61 σεντ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..

3. Κατά την περίοδο διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι συντονισμένοι με το Good Morning Show στις συχνότητες του Ant1 Radio. Στις 8:00 το πρωί, μετά από την κλήρωση, θα ανακοινώνεται από τους Ραδιοφωνικούς Παραγωγούς του Good Morning Show, Χρήστο Γρηγοριάδη και Μαρίνα Βρόντη, το όνομα του συμμετέχοντα που θα αναγράφεται στο γραπτό μήνυμα που έχει κερδίσει στην κλήρωση.

4. Όντας συντονισμένοι στις συχνότητες, μετά από την ανακοίνωση του ονόματος τους, ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα που έχει κερδίσει στην κλήρωση θα πρέπει να καλέσει εντός της χρονικής διάρκειας 20 λεπτών στο 7777100 για να διεκδικήσει το Έπαθλο. Εάν δεν το πράξει τότε δεν διεκδικεί το Έπαθλο. 

5.  Ο/η ακροατής/τρια που κληρώθηκε και τηλεφώνησε έγκαιρα θα κληθεί να μιλήσει ζωντανά στον αέρα με το Χρήστο Γρηγοριάδη και τη Μαρίνα Βρόντη. Οι ακροατές που κληρώνονται και τηλεφωνούν για διεκδίκηση του Επάθλου έχουν το δικαίωμα να μην δώσουν τη συγκατάθεσή τους για ζωντανή συνομιλία στον αέρα, χωρίς αρνητικές συνέπειες.  

6. Τα στοιχεία τα οποία θα τηρεί το Ant1 Radio, μέσω του γραπτού μηνύματος που θα σταλεί από τον ακροατή θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό..

7. Κάθε συμμετέχοντας θα έχει μία (1) ευκαιρία κάθε ημέρα για να διεκδικήσει την παραλαβή του Επάθλου και να αναδειχθεί νικητής.

8. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να κερδίσει μόνο μια (1) φορά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κληρωθεί και για δεύτερη φορά, τότε η συμμετοχή του/της ακυρώνεται και η κλήρωση θα επαναληφθεί.

9. Στο Διαγωνισμό, θα συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρες Συμμετοχές νοούνται οποιεσδήποτε συμμετοχές στο Διαγωνισμό έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στις ενότητες 4, 5 και 6 πιο πάνω.10. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την διεκδίκηση του Επάθλου, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας που εμπορεύεται η Εταιρεία ή/και η ITC PublicWorld Ltd.

 

7. Έπαθλο  

1. Το Έπαθλο του Διαγωνισμού που θα κερδίσουν οι νικητές από το Ant1 Radio είναι ένα tablet μάρκας Huawei MediaPad T5 10.1" 16GB 4G Μαύρο αξίας €199, από την ITC PublicWorld Ltd.

2. 10 νικητές θα κερδίσουν από ένα από τα 10 έπαθλα. 

3. Τα Έπαθλο δεν θα ανταλλάζεται με μετρητά και ούτε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλη προσφορά ή έκπτωση. Περαιτέρω, η μεταβίβαση του επάθλου σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν είναι αποδεκτή.

8. Παραλαβή του Επάθλου

0. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς από τη διεύθυνση του σταθμού.

1. Η παραλαβή του Επάθλου θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση της Εταιρείας για την ακριβή μέρα και ώρα.

2. Το Έπαθλο θα παραδίδεται μόνο με την επίδειξη δελτίου διοικητικής ταυτότητας και λογαριασμού κοινής ωφελείας. Τα ονοματεπώνυμα  των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν επίσης στις συχνότητες του Ant1 Radio, ως περιγράφεται στην ενότητα 6 πιο πάνω. Σε περίπτωση που ο νικητής, αρνηθεί με οποιοδήποτε τρόπο να παραλάβει το Έπαθλο, το πρόσωπο αυτό θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Επάθλου και η συμμετοχή του θα ακυρώνεται.

9.    Ευθύνη και Δικαιώματα

1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπόκειται σε οποιαδήποτε υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης για οποιαδήποτε ζημιά ή ελάττωμα του Επάθλου ή/και εάν το Έπαθλο δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή/χαρακτηριστικά, ή δεν έχει την ποιότητα και τις επιδόσεις που συνήθως έχουν τα προϊόντα αυτού του τύπου. Για οποιαδήποτε τέτοια ζητήματα, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις ITC PublicWorld Ltd και ο/η νικητής/τρια θα πρέπει να απευθύνεται στην ITC PublicWorld Ltd σχετικά. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε  γεγονότα ανωτέρας βίας.

2. Επιπρόσθετα, η ITC PublicWorld Ltd δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η παραλαβή του Επάθλου δεν καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένεκα λόγων ανωτέρας βίας.

3. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας και/ή της ITC PublicWorld Ltd.

10. Προσωπικά Δεδομένα

1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Εταιρία θα συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν με μήνυμα (ως ο όρος 6 πιο πάνω). Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν από τις ενδείξεις στα γραπτά μηνύματα όπως αυτά αναγράφονται στην παράγραφο 5 πιο πάνω. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο  από την Εταιρεία για τους σκοπούς του διαγωνισμού και θα διαγραφούν με το πέρας του διαγωνισμού ή την παραλαβή του Επάθλου (όποιο γεγονός επέλθει νωρίτερα). Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι η συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία ζητά όπως αποσταλούν με μήνυμα, καθώς και η τυχόν ζωντανή μετάδοση των δεδομένων αυτών κατά τη διάρκεια της εκπομπής και η διατήρησή τους για σκοπούς παραλαβής του Επάθλου, είναι απαραίτητες και προαπαιτούμενες ενέργειες για τους σκοπούς δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού, εκτός κι αν συμφωνηθεί διαφορετικά εκ των προτέρων.

2. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αποκαλύψουν περισσότερες προσωπικές τους πληροφορίες στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού (π.χ. κατά τη διάρκεια ζωντανής συνομιλίας στον αέρα), τέτοιες πληροφορίες θα δίνονται από τους συμμετέχοντες οικιοθελώς (δηλαδή η Εταιρεία δεν ζητά ή απαιτεί την παροχή τους) και η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών θα βασίζεται στη συγκατάθεση των συμμετεχόντων που τις παρέχουν.

3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν, στα πλαίσια του διαγωνισμού, οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπιστευτικού ή ευαίσθητου χαρακτήρα ή προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση αυτών των προσώπων.

4. Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα της να ζητήσει από οποιοδήποτε νικητή, κατά την παράδοση του Επάθλου,  τυχόν περαιτέρω στοιχεία.

5. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα: ανάκληση συγκατάθεσης (όπου εφαρμόζεται), πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, προσφυγής σε αρμόδιο δικαστήριο και υποβολής παραπόνου στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας (www.dataprotection.gov.cy). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή για να αιτηθείτε άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα ακόλουθα στοιχεία:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ

5, Οδός Μέγαρων, 2032 Στρόβολος

Τ.Κ.: 20293, 1665 Λευκωσία

Αρ. Τηλεφώνου: +357 22200200

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@antenna.com.cy

11.  Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

1. Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της διάρκειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας www.ant1radio.com του Ant1 Radiο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και ο Διαγωνισμός στο σύνολό του διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

13.  Αποδοχή των όρων

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. Με την παραλαβή του Επάθλου, οι νικητές ενδέχεται να κληθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία προς δημοσίευση των ονομάτων τους και/ή της εικόνας τους μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης σε οποιαδήποτε  διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των ΜΜΕ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι νικητές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν εν όλω ή εν μέρει να λάβουν μέρος σε τέτοιες διαφημιστικές δραστηριότητες, καθώς και να  αποσύρουν τυχόν συγκατάθεση που έχει ήδη δοθεί ανά πάσα στιγμή.