Διεκδίκησε 5 ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus!

http://ant1radio.com/neos-megalos-diagonismos-diekdikise-5-plireis-akadimaikes-ypotrofies-apo-panepistimio-uclan-cyprus

 

Δεν είναι μια, Δεν είναι δυο, Ούτε τρεις,Ούτε καν τέσσερις…Αλλά… 5 ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ UCLAN CYPRUS αξίας 39,800 η κάθε μια.

Στείλε μήνυμα στο 3344 με την ένδειξη “UCLan Cyprus” και στη συνέχεια συμπλήρωσε την ηλεκτρονική φόρμα που θα  βρίσκεται πάνω στον σύνδεσμο του μηνύματος που θα σου σταλεί.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019.

 

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να συμπληρώσετε τη φόρμα: https://www.uclancyprus.ac.cy/ant1/

 

Όροι και Κανονισμοί Διαγωνισμού

1.        Αντικείμενο του Διαγωνισμού

1.1.  Η Antenna LTD (Εταιρεία), με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Μεγάρων 5, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία, προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “Διεκδίκησε 5 πλήρεις ακαδημαϊκές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus’’, ο οποίος θα διεξάγεται ζωντανά μέσα από τις συχνότητες του Ant1 Radio 102,7&103,7 (συχνότητες).

1.2.    Μέσα από τις συχνότητες του Ant1 Radio, η Εταιρεία, σας παρέχει την δυνατότητα να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 5 πλήρεις ακαδημαϊκές υποτροφίες (Έπαθλο), από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus (Πανεπιστήμιο).

1.3.     Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

2.           Δημοσιότητα

2.1. Οι Όροι του παρόντος Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι τόσο στην ιστοσελίδα www.ant1radio.com του Ant1 Radio, όσο και στην ιστοσελίδα www.uclancyprus.ac.cy του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus .  

3.           Περίοδος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού  

 3.1.      Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 22/07/19 (έναρξη Διαγωνισμού) και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30/08/2019 (λήξη Διαγωνισμού).

3.2.   Κάθε ημέρα, από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι και τη λήξη, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν γραπτό μήνυμα στο 3344 με την ένδειξη “UCLanCyprus”.

3.3.    Οι νικητές θα ανακοινωθούν με τη λήξη της διαδικασίας του Διαγωνισμού από τις συχνότητες  του Ant1 Radio.

4.              Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1.       Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή με την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

4.2.      Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αφορά τη διεκδίκηση επάθλου από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού καθώς και όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού και με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού όταν πλέον δεν θα είναι απαραίτητα θα διαγραφούν. 

 5.           Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

5.1.       Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  οι εργαζόμενοι τόσο της Εταιρείας όσο και του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus,

(β)  τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και,  

(γ)  όσοι ήδη φοιτούν στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.

6.           Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

6.1.       Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα στο 3344 με την ένδειξη “UCLanCyprus” από τις 22/7/19 μέχρι και τις 30/8/2019 συμπεριλαμβανομένης. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό ο συμμετέχοντας θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα που βρίσκει στο απαντητικό μήνυμα που θα λάβει.

6.2.     Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα αυτής.

6.3.    Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, έγκυρες συμμετοχές θα θεωρούνται οι συμμετοχές που ολοκληρώσουν τα πιο κάτω βήματα και που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

       (α) Συμπλήρωση της Αίτησης Εισδοχής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

    (β) Επισύναψη του Απολυτηρίου Λυκείου, με γενικό τουλάχιστον 16.5/20 και άνω, ή οποιοδήποτε ισοδύναμο αποδεικτικό

        (β) Επισύναψη αποδεικτικού επιπέδου Αγγλικής γλώσσας, εάν υπάρχει. Συμμετέχοντες που δεν έχουν οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας μπορούν να παρακαθήσουν σε εξέταση του Πανεπιστημίου για γνώση Αγγλικής γλώσσας, που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

 7.            Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

7.1.   Όσες συμμετοχές πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια θα εξεταστούν από Eιδική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus (καθηγητές και προσωπικό) καθώς και από εκπρόσωπο της Εταιρείας.

7.2      Η Ειδική Επιτροπή θα αποφασίσει τους νικητές με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου καθώς και άλλων ακαδημαϊκών επιτεύγματα του συμμετέχοντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Ειδική Επιτροπή δύναται να προχωρήσει σε λήψη απόφασης αφότου προβεί σε συνέντευξη με τους υποψηφίους.    Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα ισοψηφήσουν θα ενημερωθούν από την Εταιρεία για τις λεπτομέρειες που αφορούν τη συνέντευξή τους.

7.3.            Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να κερδίσει μόνο μια (1) υποτροφία.

7.4.       Στον διαγωνισμό, θα συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές (έγκυρες συμμετοχές). Ως Έγκυρες Συμμετοχές νοούνται οποιεσδήποτε συμμετοχές στο Διαγωνισμό έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 6 ανωτέρω.

8.           Έπαθλο   

8.1.     Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται από το AntRadio κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

8.2.        Τα Έπαθλο δεν θα ανταλλάζεται με μετρητά, δεν θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

8.3.    Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά προπτυχιακά προγράμματα για εισδοχή  τον Οκτώβριο 2019.

8.4.   Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών, δεδομένου ότι ο νικητής-φοιτητής εξασφαλίσει μέσο όρο βαθμολογίας 60% και άνω, για κάθε συνεχόμενο έτος φοίτησης, και έχει τουλάχιστον περάσει με 50% όλα τα μαθήματα κάθε του έτους. Μπορεί να διατηρήσει στο 50% την υποτροφία εάν εξασφαλιστεί μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας μεταξύ 50%-59.9%. Εάν ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι κάτω από 50% τότε τα δίδακτρα θα είναι τα δίδακτρα που θα είχε χωρίς υποτροφία, βάση του έτους 2019/2020.

9.             Ευθύνη

9.1.       Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9.2.       Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η παραλαβή του Επάθλου δεν καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή/και από τυχαία γεγονότα.

   11.          Προσωπικά Δεδομένα

11.1.  Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που θα ζητηθούν από την φόρμα που θα συμπληρωθεί κατά την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν θα αρχειοθετηθούν στην Εταιρεία και θα τύχουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού και μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπάρχει στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διέπει τον Διαγωνισμό η οποία είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του AntRadio  στο www.ant1radio.com

11.2.        Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα της να ζητήσει από οποιοδήποτε νικητή, κατά την παράδοση του Επάθλου,  τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία, σχετικά πάντα με τον διαγωνισμό.

11.3.   Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα διαβιβαστούν για επεξεργασία από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus θ’ αρχειοθετηθούν στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και θα τύχουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού και μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.uclancyprus.ac.cy/data-protection-policy/ .

11.4      Τονίζεται πως οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνώντας με την Εταιρεία στο info@ant1radio.com και με το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στο DPO@uclancyprus.ac.cy.

   12.        Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

 12.1.  Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους  παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της διάρκειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης καθώς και από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Οι ίδιες πληροφορίες, θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.

   13.          Εφαρμοστέο Δίκαιο

13.1.     Οι παρόντες όροι και ο Διαγωνισμός στο σύνολό του διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

   14.           Αποδοχή των όρων

14.1.           Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

14.2.    Οι νικητές έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την κινηματογράφηση τους, δηλώνοντας το ρητώς στους εκπροσώπους του Ant1 Radio κατά την παραλαβή του επάθλου.